The list of projects calling for foreign direct investment outside and inside the industrial area du
02:31 | 28/03/2011 Print   E-mail    

Stt

Tên dự án

Mục tiêu dự án

Địa điểm

Công xuất dự kiến

TVĐT

(USD)

Đối tác vốn tham gia LD

Hình thức đầu tư

Tổng số: 69 dự án

 

 

 

2.795.000.000

 

 

I

Ngoài KCN

 

 

 

 

 

 

Tổng số: 7 dự án

 

 

 

70.00.000

 

 

1

NM lắp ráp các TB và ĐT

Thiết bị điện tử

Bà Rịa

500.000 SP/năm

50.000.000

Tổng cty Điện lực VN

Liên doanh

2

NMCB mặt hành ăn nhanh ăn liền

Thức ăn nhanh

Bà Rịa

15.000 tấn/năm

15.000.000

Cty SINHANCO

Liên Doanh

3

NM sản xuất đồ uống từ trái cây

Đồ uống đống hộp

Bà Rịa

5 triệu tấn/năm

5.000.000

Cty VTKT NN

Liên Doanh

4

NM sản xuất máy kéo

 

Bà Rịa – Vũng Tàu

Từ 15HP trở lên

 

 

Danh mục dự án do Bộ Kế hoạnh và Đầu tư đề xuất

5

NM sản xuất ETHLEN và PE

 

Bà Rịa – Vũng Tàu

300.000T/năm ETHLEN:  350.000 T/năm

 

 

Danh mục dự án do Bộ Kế hoạnh và Đầu tư đề xuất

6

Sản xuất Formalin để chế tạo keo dán gỗ

 

Bà Rịa – Vũng Tàu

300.000T/năm

 

 

Danh mục dự án do Bộ Kế hoạnh và Đầu tư đề xuất

7

NM đóng & SC tàu biển Long Sơn

 

Bà Rịa – Vũng Tàu

Đóng tàu:

30.000WT gian khoan, cần cẩu nổi

 

 

B.O.T Liên Doanh(Danh mục dự án do Bộ Kế hoạnh và Đầu tư đề xuất)

II

Trong KCN

 

 

 

 

 

 

Tổng số: 62 dự án

 

 

 

2.725.200.000

 

 

KCN Đông Xuyên

 

 

 

 

 

 

1

Dịch vụ dầu khí

 

TP. Vũng Tàu

 

10.000.000

 

100% vốn NN,LD

2

Dịch vụ dầu khí

 

TP. Vũng Tàu

 

10.00.000

 

100% vốn NN,LD

3

Dvụ hàng hải

 

TP. Vũng Tàu

 

5.00.000

 

100% vốn NN,LD

4

Dvụ hàng hải

 

TP. Vũng Tàu

 

5.00.000

 

100% vốn NN,LD

5

Đóng mới, sửa chữa tàu thuyền

 

TP. Vũng Tàu

5-10 tàu/năm

20.000.000

 

100% vốn NN,LD

6

Cảng biển

 

TP. Vũng Tàu

 

5.000.000

 

100% vốn NN,LD,BOT, BTO

7

Chiết nạp Gas

 

TP. Vũng Tàu

400

1.500.000

 

100% vốn NN,LD

8

Chiết nạp Gas

 

TP. Vũng Tàu

400

1.500.000

 

100% vốn NN,LD

9

Công nghiệp khác

 

TP. Vũng Tàu

 

7.500.000

 

100% vốn NN,LD

10

Công nghiệp khác

 

TP. Vũng Tàu

 

7.500.000

 

100% vốn NN,LD

Khu Phú Mỹ I

 

 

 

 

 

 

1

NM sản xuất nhôm xây dựng

Loại thanh nhôm cho xây dựng

Tân Thành

5.000 tấn/năm

20.000.000

Cty khoáng sản

Liên doanh

2

NM sản xuất tấm lợp kim loại

tấm lợp

Tân Thành

2 triệu tấn/năm

4.000.000

Cty Tranmatsuco

Liên Doanh

3

NM sản xuất hóa phẩm dầu khí

Hóa phẩm

Tân Thành

5.000 tấn/năm

17.000.000

CT DVTK thiết vị sơn

Liêndoanh

4

NM nhựa PS

Nhựa PS các loại

Tân Thành

30.000 tấn/năm

14.000.000

Cty cổ phần hóa chất

Danh mục dự án do Bộ Kế Hoạnh và Đầu tư đề xuất

5

NM Sản xuất phôi dép

 

Tân Thành

500.000 tấn/năm

 

 

100% vốn NN, LD, BOT, BTO

6

Sản xuất điện

 

Tân Thành

800 MW

600.000.000

 

100% vốn NN, LD, BOT, BTO

7

Sản xuất điện

 

Tân Thành

700 MW

400.000.000

 

100% vốn NN, LD, BOT, BTO

8

Sản xuất diện

 

Tân Thành

700 MW

400.000.000

 

100% vốn NN, LD, BOT, BTO

9

Sản xuất thép

 

Tân Thành

300.000tấn

75.000.000

 

100% vốn NN, LD,

10

Sản xuất thép

 

Tân Thành

300.000tấn

75.000.000

 

100% vốn NN, Liên Doanh

11

chế biến lương thực

 

Tân Thành

100.000tấn

20.000.000

 

100% vốn NN,LD

12

chế biến lương thực

 

Tân Thành

100.000 tấn

20.000.000

 

100% vốn NN,LD

13

Phân phối khí

 

Tân Thành

1.500.000 m3/ngày

30.000.000

 

100% vốn NN,LD

14

Chiết nạp gas

 

Tân Thành

4.000

1.500.000

 

100% vốn NN,LD

15

Sản xuất phân bón

 

Tân Thành

750.000 tấn

150.000.000

 

100% vốn NN,LD

16

Sản xuất phân bón

 

Tân Thành

750.000 tấn

150.000.000

 

100% vốn NN,LD

17

Công nghiệp khác

 

Tân Thành

 

25.000.000

 

100% vốn NN,LD

18

Nhà máy thép BHP

 

Tân Thành

 

65.000.000

 

100% vốn NN

19

Công nghiệp khác

 

Tân Thành

 

25.00.000

 

100% vốn NN,LD

KCN Mỹ Xuân A

 

 

 

 

 

 

1

NM Sản xuất cáp và dây diện

Các loại CN và gia dụng

Tân Thành

150.000 tấn/năm

20.000.000

Cty xây lắp điện

Liên Doanh

2

NM Sản xuất ống nhựa áp lực

 

Tân Thành

5.000 tấn/năm

10.000.000

Cty Tramatsuco

100% vốn NN,LD

3

Sản xuất vật liệu xây dựng

 

Tân Thành

 

10.000.000

 

100% vốn NN,LD

4

Sản xuất vật liệu xây dựng

 

Tân Thành

 

10.000.000

 

100% vốn NN,LD

5

Cơ khi chế tạo sửa chữa

 

Tân Thành

10.000 Sp

10.000.000

 

100% vốn NN,LD

6

Chế biến lương thực thực phẩm

 

Tân Thành

80.000 tấn

20.000.000

 

100% vốn NN,LD

7

Chế biến lương thực thực phẩm

 

Tân Thành

60.000 tấn

10.000.000

 

100% vốn NN,LD

8

Chế biến lương thực thực phẩm

 

Tân Thành

60.000 tấn

10.000.000

 

100% vốn NN,LD

9

Lắp ráp điển tử

 

Tân Thành

50.000 sp

20.000.000

 

100% vốn NN,LD

10

Cẩu cảnh

 

Tân Thành

 

2.000.000

 

100% vốn NN,LD

11

Công nghiệp khác

 

Tân Thành

 

5.000.000

 

100% vốn NN,LD

12

Công nghiệp khác

 

Tân Thành

 

5.000.000

 

100% vốn NN,LD

KCN Mỹ Xuân A2

 

 

 

 

 

 

1

Dự án sản xuất đồ hộp

Đồ hộp XK

Tân Thành

5.000 tấn/năm

5.000.000

Cty COIMEX

Liên Doanh

2

May mặc, giày da

 

Tân Thành

1.000.000SP

2.000.000

 

100% vốn NN,LD

3

Lắp ráp điện tử

 

Tân Thành

50.000sp

20.000.000

 

100% vốn NN,LD

4

Sản xuất bình Gas

 

Tân Thành

300.000 bình

3.000.000

 

100% vốn NN,LD

5

Cơ khí chế tạo sửa chữa

 

Tân Thành

10.000 sp

20.000.000

 

100% vốn NN,LD

6

Chế biến lương thực thực phẩm

 

Tân Thành

150.000 tấn/năm

20.000.000

 

100% vốn NN,LD

7

Chế biến lương thực thực phẩm

 

Tân Thành

150.000 tấn/năm

20.000.000

 

100% vốn NN,LD

8

Cầu cảng

 

Tân Thành

 

2.000.000

 

100% vốn NN,LD

9

Công nghiệp khác

 

Tân Thành

 

5.000.000

 

100% vốn NN,LD

10

Nhà máy thép

 

Tân Thành

 

60.000.000

 

100% vốn NN

11

Nhà máy sản xuất  mỹ phẩm

 

Tân Thành

 

20.000.000

 

100% vốn NN

12

Nhà máy gỗ gia dụng

 

Tân Thành

 

7.000.000

 

100% vốn NN

13

Công nghiệp khác

 

Tân Thành

 

5.000.000

 

100% vốn NN,LD

KCN Mỹ Xuân B1

 

 

 

 

 

 

1

Chế biến lương thực thực phẩm

 

Tân Thành

150.000 tấn

15.000.000

 

100% vốn NN,LD

2

Chế biến lương thực thực phẩm

 

Tân Thành

150.000 tấn

15.000.000

 

100% vốn NN,LD

3

Lắp ráp điện tử

 

Tân Thành

30.000sp

10.000.000

 

100% vốn NN,LD

4

Cơ khí chế tạo sửa chữa

 

Tân Thành

5.000 sp

5.000.000

 

100% vốn NN,LD

5

Chế tạo thiết bị điện

 

Tân Thành

75.000sp

100.000.000

 

100% vốn NN,LD

6

Chế tạo thiết bị điện

 

Tân Thành

75.000sp

100.000.000

 

100% vốn NN,LD

7

Công nghiệp khác

 

Tân Thành

 

10.000.000

 

100% vốn NN,LD

8

Công nghiệp khác

 

Tân Thành

 

10.000.000

 

100% vốn NN,LD